Ochrona Danych Osobowych

Administrator:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim jest Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W.10/16, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 712 34 99, e-mail: smtm@post.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim pełni Pan Marek Grzegory-Roróg.

Możesz się z nim skontaktować poprzez e-mail: marekgrzegory@o2.pl.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: