Ochrona Danych Osobowych

Administrator:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim jest Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W.10/16, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 712 34 99, e-mail: smtm@post.pl

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim pełni Anna Majewska.

Możesz się z nim skontaktować poprzez e-mail: iod@tomaszow-maz.pl.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: