Majątek

Straż Miejska w Tomaszowie Maz. dysponuje majątkiem o wartości 1528233,50 zł, z czego:

środki trwałe –  1351029,41,zł

pozostałe środki trwałe – 158101,48 zł,

wartości niematerialne i prawne – 19102,61 zł.