Informator drogowy – al. Piłsudskiego

Kategoria: Informator drogowy
Dodano: 9 października 2018 - 11:53

Problem nieprawidłowego parkowania w al. Piłsudskiego dotyczy przede wszystkim niestosowania się przez kierowców do poziomego znaku drogowego P-21„powierzchnia wyłączona” oraz zatrzymywania pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej ni z 10 m. przed tym przejściem. Każde z niżej opisanych przypadków łamania przepisów uderza w bezpieczeństwo osób pieszych, którzy są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego.

Według Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znak P-21 oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione. Łamanie tego przepisu jest wykroczeniem z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń, w związku z § 90 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, za które grozi mandat karny w wysokości 100 złotych i 1 pkt karny. Nie bez powodu na jezdni wymalowany jest ten znak drogowy, ma on przede wszystkim powstrzymać kierowców przed parkowaniem pojazdów zbyt blisko przejścia dla pieszych.

Według kodeksu drogowego zabronione jest zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej ni z 10 m. przed tym przejściem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nim – wykroczenie z art.90 lub 97 kodeksu wykroczeń, w związku z art.49 ust.1 pkt 2. Ustawy prawo o ruchu drogowym, za które grozi mandat karny w wysokości od 100 do 300 złotych i 1 pkt karny. Przepis ten ma na celu stworzenie pieszym odpowiednich warunków obserwacji jezdni i nadjeżdżających pojazdów oraz umożliwienie obserwacji rejonu przejścia przez kierujących pojazdami zbliżającymi się do tych przejść.

Zdarza się również, że kierowcy zatrzymują pojazdy na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Grunwaldzką, tj. na wysokości wjazdu na targowisko miejskie. Kodeks drogowy zabrania zatrzymania i postoju pojazdu na skrzyżowaniu lub w odległości mniejszej niż 10 m. od skrzyżowania – tj. wykroczenie z art.90 lub 97 kodeksu wykroczeń, w związku z art.49 ust.1 pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym. Za to wykroczenie grozi mandat karny w wysokości 300 zł. i 1 pkt karny. Zatrzymując pojazd w tym miejscu, kierowcy łamią również przepis, który zabrania zatrzymania i pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m. przed tym przejściem, popełniając jednocześnie aż dwa wykroczenia.

Łamanie tych przepisów stwarza nie tylko utrudnienie, ale również poważne zagrożenie, przede wszystkim dla pieszych. Pamiętajmy, że o tej porze roku powinniśmy być wyjątkowo uważni. Zła widoczność, szybko zapadający zmrok, opady deszczu, mgły to czynniki wymagające od kierowców i pieszych szczególnej koncentracji. Pamiętajmy jednak, że kiedy już dochodzi do zdarzenia drogowego z udziałem pieszego, to właśnie pieszy odnosi najpoważniejsze obrażenia. Apelujemy do wszystkich kierowców o odpowiedzialność oraz przestrzeganie przepisów.