informator dla rowerzystów

Kategoria: Informator drogowy
Dodano: 17 października 2018 - 13:15

Czy jadąc po jezdni, obok ścieżki rowerowej mogę dostać mandat? Kiedy można jechać rowerem po chodniku? Czy po drodze publicznej można jechać obok siebie na rowerach? Jeśli nie jesteście pewni odpowiedzi na te pytani, to koniecznie zajrzyjcie do tego tekstu. 

Jednym z najbardziej rażących wykroczeń, popełnianych przez rowerzystów jest jazda poza drogą dla rowerów lub poza wyznaczonym pasem dla rowerów, jeśli taki jest w kierunku jazdy kierującego. Według kodeksu drogowego, rowerzysta ma obowiązek poruszać się po drodze rowerowej lub ścieżce dla pieszych i rowerzystów. Nie stosując się do tego przepisu popełniamy wykroczenie z art.90 lub art.97 kodeksu wykroczeń, w związku z art. 33 ust.1 pkt.3 Prawa o ruchu drogowym, za które grozi mandat karny w wysokości 50 zł.

Czy można jeździć rowerem po chodniku?

Jeśli kierunek, w którym chce jechać rowerzysta nie obejmuje ścieżki rowerowej, to w takim przypadku wymagane jest korzystanie z jezdni. Tu pojawia się kolejny problem, jakim jest nieuzasadniona jazda po chodniku. Kodeks drogowy dopuszcza jazdę po chodniku tylko w wyjątkowych sytuacjach, które określone są w art. 33 ust. 5:

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6

Nie stosując się do tego przepisu popełniamy wykroczenie z art.90 lub art.97 kodeksu wykroczeń, w związku z art. 26 ust.3 pkt.3 Prawa o ruchu drogowym, za które grozi mandat karny w wysokości 50 zł.

Należy również pamiętać, że według przepisów, kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Warto w tym miejscu upomnieć również kierowców samochodów, aby również dbali o bezpieczeństwo rowerzystów. Przypominamy, że według art. 24 ust. 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

Czy po drodze publicznej można jechać obok siebie na rowerach?

Według kodeksu drogowego dopuszcza się jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. W innym wypadku taka jazda jest zabroniona, a niestosowanie się do tego przepisu jest wykroczeniem z art.90 lub art.97 kodeksu wykroczeń w zw. z art. 33 ust. 3 pkt 1 Prawo o ruchu drogowym, za które grozi mandat karny w wysokości 50 zł.

Pamiętajmy, że przestrzegając przepisów ruchu drogowego, dbamy o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu!