informator drogowy – ul. Jerozolimska

Kategoria: Informator drogowy
Dodano: 5 kwietnia 2019 - 14:44

Ul. Jerozolimska to jedna z centralnych ulic miasta. Niestety, w jej obrębie często dochodzi do popełniania wykroczeń przez kierowców, którzy parkują pojazdy w sposób niezgodny z przepisami. Najbardziej rażące i najczęściej popełniane wykroczenia na ul. Jerozolimskiej dotyczą zatrzymywania/postoju pojazdów na przejściu dla pieszych, bądź w odległości mniejszej niż 10 m. przed takim przejściem. Niestosowanie się do tych przepisów stwarza utrudnienie oraz poważne zagrożenie dla pieszych, którzy wchodząc na przejście nie mają odpowiednich warunków do obserwacji jezdni i nadjeżdżających pojazdów.

Według kodeksu drogowego zabronione jest zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej ni z 10 m. przed tym przejściem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nim – wykroczenie z art.90 lub 97 kodeksu wykroczeń, w związku z art.49 ust.1 pkt 2. Ustawy prawo o ruchu drogowym, za które grozi mandat karny w wysokości od 100 do 300 złotych i 1 pkt karny.

Pamiętajmy, że piesi są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego i kiedy dochodzi do zdarzenia drogowego z udziałem osoby pieszej, to właśnie ona odnosi najpoważniejsze obrażenia.

W kilku miejscach na ul. Jerozolimskiej obowiązuje poziomy znak drogowy P-21 – „powierzchnia wyłączona”. Według Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znak P-21 oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione. Łamanie tego przepisu jest wykroczeniem z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń, w związku z § 90 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, za które grozi mandat karny w wysokości 100 złotych i 1 pkt karny. Nie bez powodu na jezdniach pojawia się ten znak drogowy, ma on przede wszystkim powstrzymać kierowców przed parkowaniem pojazdów w sposób utrudniający lub zagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

W powyższym przypadku, znak P-21 umieszczony został na przeciw bramy kamienicy. Zdarza się jednak, że na oznakowanej powierzchni stoją zaparkowane pojazdy, co oczywiście utrudnia wjazd i wyjazd z bramy.

W tym miejscu znak poziomy P-21 ma przede wszystkim powstrzymać kierowców przed parkowaniem pojazdów zbyt blisko przejścia dla pieszych. Niestosowanie się do tego znaku uderza w bezpieczeństwo osób pieszych.

Często też zdarza się, że kierowcy parkuję pojazdy na lub w obrębie skrzyżowania, na wysokości nr 16. Według przepisów zabronione jest zatrzymanie i postój pojazdu na skrzyżowaniu lub w odległości mniejszej niż 10 m. od skrzyżowania – tj. wykroczenie z art.90 lub 97 kodeksu wykroczeń, w związku z art.49 ust.1 pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym, za które grozi mandat karny w wysokości 300 złotych i 1 pkt karny.

Apelujemy do wszystkich kierowców o odpowiedzialność oraz przestrzeganie przepisów.