Informator drogowy – ul. św. Antoniego

Kategoria: Informator drogowy
Dodano: 30 października 2018 - 13:36

Ulica św. Antoniego to jedna z głównych ulic naszego miasta. Niestety, częstego dochodzi tu do łamania przepisów, związanych z zatrzymaniem i postojem pojazdów.

Na znacznej części ulicy obowiązuje znak drogowy B-36, czyli zakaz zatrzymywania się. W wielu miejscach jest on jednak nagminnie łamany, między innymi na wysokości numerów od 6 do 10. Nieprawidłowo zaparkowane w tym miejscu pojazdy utrudniają poruszanie się pieszym.
Według Kodeksu drogowego, pieszy to również osoba prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osoba poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osoba w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej. Ponad to, należy wziąć pod uwagę, że po chodnikach poruszają się również osoby niewidome. Dla niektórych pieszych, tak „zaparkowany” pojazd jest więc prawdziwą przeszkodą. Niestosowanie się do znaku „zakazu zatrzymywania się” jest wykroczeniem z art. art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń, w związku z § 28 ust.2 [1] Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Za niestosowanie się do tego przepisu grozi mandat karny w wysokości 100 zł. i 1 pkt. karny.

Za skrzyżowaniem ul. św. Antoniego z pl. Kościuszki powtórzony jest znak drogowy B-36, znajdują się tam również barierki uniemożliwiające wjazd na chodnik. Zdarzają się jednak kierowcy, do których nie przemawia ani zastosowane oznakowanie, ani zainstalowana bariera. Kierowca pojazdu, ze zdjęcia poniżej, naruszył zakaz zatrzymywania się. Jednak nie jest to jedyne wykroczenie, jakie popełnił. Wjechał bowiem na chodnik po przejściu dla pieszych, co oczywiście jest zabronione – wykroczenie z art.90 lub art.97 Kodeksu wykroczeń, w związku z art. 26 ust.3 pkt.3 Prawa o ruchu drogowym. Pojazd ten utrudnia także korzystanie z przejścia dla pieszych.

Na ul. św. Antoniego, na wysokości nr 20, zaczyna się ciąg pieszo-rowerowy. Do oznakowania takiej drogi stosuje się umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 (droga dla rowerów / droga dla pieszych), podzielone kreską poziomą, bądź pionową. Na tak oznakowanej części drogi dopuszczalny jest tylko ruch pieszych i rowerów, obowiązuje tu bezwzględny zakaz zatrzymywania się. Na poniższym zdjęciu pojazd stoi jeszcze przed znakiem drogowym, oznaczającym ciąg pieszo-rowerowy, jednak utrudnia rowerzystom wjazd na ścieżkę rowerową. Niestety, zdarza się, że kierowcy „parkują” auta na drodze dla pieszych i rowerów, utrudniając lub uniemożliwiając poruszanie się po niej rowerzystom. Jest to wykroczenie z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń, w związku z § 40 ust.1, za które grozi mandat karny, wysokości 100 zł. i 1 pkt karny. W tym przypadku pojazd utrudnia również wyjazd z posesji, co z kolei jest wykroczeniem z art. 90 Kodeksu wykroczeń, w zw. z art. 49 ust.2 pkt.1 Prawa o ruchu drogowym, za które grozi mandat karny w wysokości 100 zł. i 1 pkt karny.

Kolejnym wykroczeniem, popełnianym w tym rejonie, jest naruszanie zakazu zatrzymania pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m. od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości – tj. wykroczenie z art. 90 lub 97 kodeksu wykroczeń, w związku z art. 49 ust. 1 pkt 9 Ustawy prawo o ruchu drogowym.

Według Kodeksu drogowego, zakaz zatrzymywania się na przystankach wyposażonych w zatokę, obowiązuje na całej długości – na jezdni, w samej zatoce oraz na chodniku przyległym do zatoki.

Przepis ma na celu zapewnienie pasażerom swobodnego dostępu do pojazdów komunikacji publicznej oraz umożliwienie kierującym autobusami łatwego podjazdu do wyznaczonych przystanków.