Kontrole palenisk w trosce o czyste powietrze

Kategoria: Aktualności
Dodano: 12 listopada 2019 - 13:30

Rozpoczął się sezon grzewczy. Informujemy, że Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi kontrole palenisk na terenie całego miasta. Interwencje podejmowane są w oparciu o zgłoszenia od mieszkańców oraz na podstawie wyników monitorowania powietrza w systemie Airly, a także z inicjatywy własnej strażników.

Od 1 października bieżącego roku, tomaszowska straż miejska przeprowadziła 31 kontroli palenisk. W związku z przeprowadzonymi kontrolami strażnicy nałożyli 7 mandatów karnych z art. 191 Ustawy o odpadach.
Przypominamy, że działania te prowadzone są na podstawie upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na mocy art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Według ustawy, kontrolujący uprawniony jest do:
● wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza a w godzinach od 6 do 22 na pozostały teren;
● przeprowadzania badań lub wykonania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
● żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
● żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Palenie odpadami może skutkować pouczeniem lub nałożeniem mandatu w wysokości od 20 do 500 złotych z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Straż miejska może też skierować wniosek do sądu o ukaranie.
Według obowiązujących przepisów, tj: art. 225 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karnyosoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja. Jak do tej pory, tomaszowscy funkcjonariusze mieli tylko jeden przypadek udaremnienia przeprowadzenia kontroli paleniska. Zgodnie z procedurami, na miejsce został wezwany patrol policji a sprawa została skierowana do sądu.

 

 

Przypominamy również, że od tego roku, tomaszowscy strażnicy miejscy będą pomagać mieszkańcom w wyeliminowaniu niewłaściwego i niedozwolonego opału, który wpływa na zanieczyszczenie powietrza. Jednostka zakupiła dwa urządzenia do badania wilgotności drewna. By nie doprowadzić do znacznej emisji szkodliwych dla zdrowia substancji, nie powinna ona przekraczać 20 proc. Warto wiedzieć, że zbyt wilgotne drewno jest mniej wydajne energetycznie, gdyż duża część energii spalania zostaje zużyta na odparowanie wilgoci. Spalanie takiego opału przekłada się na wyższe koszty ogrzewania, powoduje obniżenie sprawności urządzeń odprowadzających spaliny, zwiększenie emisji pyłów, a co za tym idzie wzrost emisji rakotwórczych gazozoli i aerozoli. Dodatkowo, w każdą środę, na życzenie mieszkańców strażnicy będą sprawdzać, czy drewno w ich gospodarstwa domowych nadaje się do spalenia. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod podanym linkiem.

Strażnicy miejscy pomogą zmierzyć wilgotność drewna

Przypominamy także, co można, a czego nie wolno spalać w piecach:

Można spalać:

• węgiel
• czyste drewno
• korę
• korek
• czyste trociny
• ścinki drewna
• czystą tekturę i papier

Nie można spalać:

• plastikowych opakowań
• opakowań typu TETRAPAK (np. opakowania po mleku)
• butelek PET
• opon
• wyrobów z gumy
• resztek farb i rozpuszczalników
• przepracowanych olejów
• starych mebli
• płyt wiórowych
• odzieży
• papieru z kolorowych magazynów
• zanieczyszczonych papierów i tektury
• drewnianych elementów pokrytych farbami czy impregnatami
• podkładów kolejowych

Warto wiedzieć:

Odpowiednia technika palenia daje możliwość ograniczenia zadymienia, a także pozwala oszczędzić paliwo!
Jest kil­ka sposobów, by pal­ić węglem i drewnem czyś­ciej i efek­ty­wniej. W dowol­nym piecu da się zas­tosować przy­na­jm­niej jeden z nich. Najłatwiej zacząć dokładać mniejszy­mi por­c­ja­mi, jed­nak najlep­sze efek­ty daje cyk­liczne roz­palanie od góry.

źródło: