informator drogowy – ul. Mościckiego

Kategoria: Informator drogowy
Dodano: 27 lipca 2018 - 12:36

Najczęściej popełniane wykroczenie drogowe w rejonie ulicy Mościckiego dotyczy naruszenia warunków dopuszczalność zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku – tj. wykroczenie z art.90 lub art. 97 kodeksu wykroczeń. W art. 47 ust.1 pkt 2. Ustawy prawo o ruchu drogowym napisane jest, że szerokość chodnika, pozostawionego dla pieszych, ma nie utrudniać im ruchu i nie być mniejsza niż 1,5 m. Według kodeksu drogowego, kierujący pojazdem powinien przewidzieć, że po chodniku mogą poruszać się osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z wózkami dziecięcymi, czy osoby niewidome, a nieprawidłowo zaparkowany pojazd może nie tylko utrudniać lecz wręcz uniemożliwiać im skorzystanie z chodnika i zmuszać do wchodzenia lub wjeżdżania na jezdnię. Za naruszenie tego przepisu grozi mandat karny w wysokości 100 zł i 1 pkt karny. Zdarza się, że kierowcy, świadomi tego przepisu, zatrzymują pojazd dwoma kołami na jezdni, aby zostawić odpowiednią ilość miejsca na chodniku. Niestety, zapominają wówczas o innym przepisie, który zabrania zatrzymania pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię – tj. art. 90 kodeksu wykroczeń, w związku z art. 49 ust. 1 pkt 4 Ustawy prawo o ruchu drogowym. Część ulicy Mościckiego posiada dwa wydzielone pasy ruchu, rozdzielone linią ciągła, w tym miejscu szerokość pasa, służącego do jazdy na wprost, nie pozwala ominąć zaparkowanych tam samochodów bez przekroczenia linii ciągłej. Jest to wykroczenie z art. 90 kodeksu wykroczeń, za które grozi mandat karny w wysokości 100 zł. i 1 pkt. karny.

Na początku ul. Mościckiego stoi znak drogowy B-36 czyli „zakaz zatrzymywania się”, z tabliczką informacyjną „nie dotyczy chodnika”. Można więc zaparkować pojazd na chodniku, po warunkiem, że nie narusza się innych przepisów drogowych. Na tym odcinku drogi popełniane są następujące wykroczenia:

Zatrzymanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m. od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości – wykroczenie z art. 90 lub 97 kodeksu wykroczeń, w związku z art. 49 ust. 1 pkt 9 Ustawy prawo o ruchu drogowym.

Kilka metrów przed skrzyżowaniem ulic Mościckiego i P.O.W. powtórzony jest znak „zakazu zatrzymywania się”, który dotyczy jezdni i chodnika. Według przepisów ruchu drogowego, skrzyżowanie odwołuje znak drogowy, pamiętać należy jednak, że również według przepisów zabronione jest zatrzymanie i postój pojazdu na skrzyżowaniu lub w odległości mniejszej niż 10 m. od skrzyżowania – tj. wykroczenie z art.90 lub 97 kodeksu wykroczeń, w związku z art.49 ust.1 pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym. Kierowcy jednak przepisy często traktują wybiórczo i pamiętają tylko o tym pierwszym.