Pierwsza pomoc – szkolenie strażników miejskich

Kategoria: Aktualności
Dodano: 2 kwietnia 2019 - 13:50

Od kwietnia tego roku radiowozy tomaszowskiej straży miejskiej zostaną wyposażone w nowe zestawy pierwszej pomocy, ponad to funkcjonariusze Straży Miejskiej przeszli kolejne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki ćwiczeniom oraz profesjonalnemu wyposażeniu strażnicy są jeszcze lepiej przygotowani do niesienia pomocy mieszkańcom miasta.

Program szkolenia obejmował zagadnienia takie jak: umiejętność oceny stanu osoby poszkodowanej, postępowanie z nieprzytomnym wydolnym i niewydolnym krążeniowo i oddechowo, reanimacja krążeniowo oddechowa z użyciem i bez użycia defibrylatora AED, zasady postępowania w przypadkach różnego rodzaju ran, krwotoków, złamań, oparzeń, zadławień, zasady ewakuacji osób poszkodowanych z miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia, zasady postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia wynikających z nagłych zachorowań – zawał, udar, ostra niewydolność oddechowa, śpiączka cukrzycowa, przełom nadciśnieniowy, padaczka.
Uczestniczący w szkoleniu strażnicy nabyli zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne w przedmiotowym zakresie. Zajęcia zorganizowane były w grupach 4-osobowych, dzięki czemu każdy z funkcjonariuszy mógł indywidualnie odbyć ćwiczenia przewidziane w programie szkolenia.
Szkolenie zorganizował i przeprowadził ratownik medyczny Jacek Wieczorek – J.W.Paramedyk.