Uwaga! Zagrożenie pożarowe!

Kategoria: Aktualności
Dodano: 26 kwietnia 2019 - 12:22

W sobotę 20 kwietnia, około godz. 17:45 dyżurny Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim odebrał zgłoszenie, dotyczące bardzo dużego zadymienia.

Kłęby dymu dostrzegł mieszkaniec os. Ludwików. Wysłani na interwencję funkcjonariusze zlokalizowali pożar trawy w rejonie ulicy P.C.K., na wysokości pętli autobusowej. Trawa płonęła na nieużytkach, między wałem rzecznym a drogą. Strażnicy wezwali na miejsce Straż Pożarną, która zagasiła ogień i zabezpieczyła pogorzelisko. Do czasu przyjazdu strażaków, funkcjonariusze podjęli działania w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się ognia i zabezpieczenia miejsca przed pojawieniem się osób postronnych.

Kilka tygodni temu pisaliśmy o niebezpieczeństwach i stratach, jakie niosą za sobą pożary traw. Powodując pożar, czy nawet duże zadymienie, narażamy zdrowie i życie własne oraz innych ludzi, niszczymy ekosystem, oraz powodujemy znaczne straty finansowe.
W trakcie opisanej interwencji, strażacy odebrali dwa kolejne zgłoszenia, dotyczące pożarów na nieużytkach w rejonie gminy Tomaszów.

Niestety, pożary traw to nie jedyny problem, z jakim borykają się służby w ciągu mijającego miesiąca. Od dłuższego czasu w Polsce nie było opadów deszczu, co po niemal bezśnieżnej zimie, przyczynia się do dużej suszy. O tej porze roku, zwłaszcza przy warunkach, jakie obecnie panują, trzeba być bardzo ostrożnym, bowiem zagrożenie pożarowe jest bardzo wysokie. Niestety, nie tylko brak ostrożności, ale również celowe działania doprowadzają do wielu niebezpiecznych sytuacji. Prędkość rozprzestrzeniania się ognia może wynosić ponad 20 km/h. W przypadku wystąpienia silnego wiatru, pożar może bardzo szybko wymknąć się spod kontroli i przenieść się na pobliskie lasy czy zabudowania.

Art. 82 Kodeksu wykroczeń określa i zabrania czynności, które mogą spowodować zagrożenie pożarowe:

Art. 82. § 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji […] podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków […] podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 6. Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Jeżeli jednak, w skutek takich działań doszłoby do zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, wtedy kwalifikacja prawna czynu może być inna, a grożąca kara, znacznie wyższa.

Kodeks Karny:

Art. 163: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Art. 164: „Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Z informacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że od początku roku lasy płonęły 3606 razy, a w samym kwietniu w lasach wybuchło 2978 pożarów. W ciągu ostatniego tygodnia tomaszowscy strażacy wyjeżdżali do pożarów nieużytków i poszycia leśnego kilkadziesiąt razy. Prawie w całej Polsce, w lasach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Takie zagrożenie ogłoszone zostało również w lasach powiatu tomaszowskiego. Sytuacja jest bardzo poważna, dlatego apelujemy o szczególną ostrożność i przestrzeganie przepisów prawa!!!

Pamiętajmy, że w lesie, jak i w odległości mniejszej niż 100 m od lasu czy zabudowań nie wolno:

  • używać ognia (poza miejscami wyznaczonymi do tego celu),
  • pozostawiać roznieconego ognia,
  • korzystać z otwartego płomienia,
  • wypalać śmieci i pozostałości roślinnych,
  • porzucać nieugaszonych zapałek i niedopałków papierosów.

źródło: www.straz.gov.pl, www.lasy.gov.pl