Godziny pracy i dyżury

Komendanta:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek : od 07:30 do 15:30;
  • środa : od 09:00 do 17:00

Administracji:

  • od poniedziałku do piątku : od 07:30 do 15:30;

Dyżurni i strażnicy:

  • od poniedziałku do piątku : od 07:30 do 19:30;

Stanowisko do spraw wykroczeń:

  • W sprawach wykroczeń : zgodnie z terminem wskazanym w wezwaniu.
  • kontakt telefoniczny – 44 712 34 99 wewn. 24 lub e-mail – strazmiejska@tomaszow-maz.pl

Istnieje możliwość zmiany terminu osobistego stawiennictwa na wezwanie po telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę.

W ramach skarg i wniosków komendant Straży Miejskiej przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 12.30.

W przypadku nieobecności komendanta petenci przyjmowani są przez zastępcę komendanta, lub wyznaczoną osobę.