Godziny pracy i dyżury

Komendanta:

  • od poniedziałku do piątku : od 08:00 do 16:00;

Administracji:

  • od poniedziałku do piątku : od 08:00 do 16:00;

Dyżurni i strażnicy poszczególnych zmian:

  • od poniedziałku do soboty : (I zmiana 6.00-14.00; II zmiana 14.00-22.00);

Stanowisko do spraw wykroczeń:

  •  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00
  •  kontakt telefoniczny – 44 712 34 99 wewn. 24 lub e-mail – strazmiejska@tomaszow-maz.pl

Istnieje możliwość zmiany terminu osobistego stawiennictwa na wezwanie po telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę.

W ramach skarg i wniosków komendant Straży Miejskiej przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 12.30.

W przypadku nieobecności komendanta petenci przyjmowani są przez zastępcę komendanta, lub wyznaczoną osobę.