bezpieczne dziecko – program straży miejskiej

Dodano: 29 listopada 2018 - 15:50

W dniach 23-28 listopada, w Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim, odbyły się zajęcia profilaktyczno – edukacyjne, w ramach programu „Bezpiecznie dziecko”.

W trakcie przeprowadzonych zajęć uczniowie zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami, dotyczącymi bezpieczeństwa w życiu codziennym. Uczyli się postaw i umiejętności takich jak: przewidywanie i unikanie zagrożeń, ograniczenie zaufania do obcych, asertywne odmawianie, umiejętne proszenie o pomoc. Uczestniczące w pogadankach dzieci utrwaliły sobie prawidłowe nawyki uczestnika ruchu drogowego, porzez przypomnienie podstawowych przepisów w zakresie dotyczącym ruchu pieszych i rowerzystów. Najmłodsi dowiedzieli się także, jak reagować na agresywne psy i co robić w przypadku ataku. Omówione zostały również zasady wzywania służb ratunkowych.
Program skierowany był do uczniów klas 1-3 oraz „0”, wzięło w nim udział 178 uczniów. Zajęcia prowadziła st. str. Wioletta Bielas.

Placówki zainteresowane współpracą ze Strażą Miejską w zakresie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych proszone są o kontakt pod nr telefonu 44 724 28 05.