Informator drogowy – ul. Polna

Kategoria: Informator drogowy
Dodano: 9 października 2018 - 11:48

Na znacznej części ulicy Polnej obowiązuje obustronny zakaz zatrzymywania się, oznaczony znakami drogowymi B-36. Niestety, zakaz jest nagminnie łamany. Kierowcy najczęściej zatrzymują się na wysokości numerów od 3 do 13, oraz od 2 do 10, gdzie znajdują się sklepy oraz lokal gastronomiczny. Łamanie zakazu w tym miejscu prowadzi jednak do utrudnienia, a nawet zagrożenia w ruchu drogowym,
zwłaszcza wtedy, kiedy tak pozostawione pojazdy wymuszają ruch wahadłowy. Według kodeksu drogowego, kierujący pojazdem jest zobowiązany do przestrzegania znaków drogowych. Niestosowanie się do znaku zakazu zatrzymywania się to wkroczenie za z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń, w związku z § 28 ust.2 [1] Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Za to wykroczenia grozi mandat karny w wysokości 100 zł. i 1 pkt. karnego.

Często zdarza się również, że kierowcy jednym czynem popełniają dwa wykroczenia, ponieważ parkując pojazdy na chodniku, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania się, dodatkowo zajmują dużą część chodnika, nie pozostawiając 1,5 m. przejścia dla pieszych. Jest to kolejne wykroczenie, które jest naruszeniem warunków dopuszczalność zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku – tj. wykroczenie z art.90 lub art. 97 kodeksu wykroczeń. W art. 47 ust.1 pkt 2. Ustawy prawo o ruchu drogowym. Według kodeksu wykroczeń, szerokość chodnika, pozostawionego dla pieszych, ma nie utrudniać im ruchu i nie być mniejsza niż 1,5 m.