informator drogowy – ul. P.O.W

Kategoria: Informator drogowy
Dodano: 21 czerwca 2018 - 13:41

Najczęściej popełnianym wykroczeniem na ul. P.O.W. jest niestosowanie się do znaku drogowego B- 36, czyli zakazu zatrzymywania się.  Według kodeksu drogowego, kierujący pojazdem jest zobowiązany do przestrzegania znaków drogowych. Niestosowanie się do znaku zakazu zatrzymywania się to wkroczenie za z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń, w związku z § 28  ust.2 [1] Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Za niestosowanie się do znaku drogowego B-36 grozi mandat karny w  wysokości 100 złotych i 1 pkt. karnego.

Innym popełnianym wykroczeniem na ul. P.O.W. jest niestosowanie się do poziomego znaku drogowego P-21, czyli „powierzchni wyłączonej”. Według Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znak P-21 oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione. Niestosowanie się do znaku drogowego P-21 jest wykroczeniem z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń, w związku z § 90 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, za które grozi mandat karny w wysokości 100 złotych i 1 pkt. karnego.

Kolejnym, często popełnianym wykroczeniem na ul. P.O.W. jest niestosowania się do znaku drogowego D-18 – „parking” z tabliczką T-30 – „tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni”. Zdarza się jednak, że kierowcy parkują pojazdy na chodniku, przy miejscach parkingowych, nawet gdy te nie są zajęte. Jest to wykroczenie z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń, w związku z art. 46 ust.4. pkt 2 Prawa o ruchu drogowym. Według kodeksu, kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.