Otwarcie sali edukacyjnej OGNIK

Kategoria: Bez kategorii
Dodano: 16 listopada 2017 - 11:58

W Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim powstała, pierwsza w województwie łódzkim, sala edukacyjna „Ognik”. Uroczyste otwarcie odbyło się w środę, 15 listopada.
Sala edukacyjna „Ognik” powstała w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Działania profilaktyczne skierowane są do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Na potrzebę przedsięwzięcia urządzono, zgodnie z wytycznymi, pomieszczenia wyposażone w sprzęt, który może być źródłem zagrożeń. Zajęcia teoretyczne i praktyczne poprowadzą przeszkoleni strażacy, którzy wytłumaczą najmłodszym zasady bezpieczeństwa pożarowego. Uczestnicy zajęć będą mogli zobaczyć, m.in. jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujniki dymu, jak korzystać ze sprzętu przeciwpożarowego. Dowiedzą się jak poprawnie zgłaszać zdarzenia przez telefon i jak zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
W oficjalnym otwarciu sali udział brali posłowie na Sejm RP Robert Telus i Grzegorz Wojciechowski, st. bryg. Marek Jankowski – zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi, st. bryg. Krzysztof Iskierka – komendant powiatowy PSP w Tomaszowie Mazowieckim, Mirosław Kukliński – Starosta Tomaszowski, komendant Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – Sławomir Wieruszewski,  komendant powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman, Tomasz Trzaskacz – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim reprezentujący Wojewodę i Łódzkiego Kuratora Oświaty.