Strażnicy miejscy ujęli nietrzeźwego rowerzystę

Kategoria: Aktualności
Dodano: 29 listopada 2018 - 15:54

Patrol Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim ujął nietrzeźwego rowerzystę. Do zdarzenia doszło w sobotę 24 listopada 2018 roku.
Około godziny 15:35 funkcjonariusze, patrolujący ul. Warszawską, zauważyli mężczyznę, którego sposób jazdy wskazywał na to, iż może on znajdować się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. W celu wyeliminowania zagrożenia, jakie stwarzał mężczyzna jadący w tym stanie rowerem, strażnicy niezwłocznie podjęli interwencję, powstrzymując rowerzystę od dalszej jazdy.
W trakcie rozmowy, mężyzna ten przyznał się, że spożywał alkohol. Na miejsce wezwany został patrol Policji, któremu strażnicy przekazali sprawcę wykroczenia. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu potwierdziło, iż znajdował się w on stanie nietrzeźwości. Dodajmy, że stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub jego zawartość w jednym dmᶾ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg. Rowerzysta – 39-letni mieszkaniec gminy Tomaszów został ukarany mandatem karnym.

Prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości jest wykroczeniem z art. 87 § 1a Kodeksu wykroczeń. Osobie jadącej rowerem pod wpływem alkoholu grozi mandat karny w wysokości 500 złotych, a w skrajnych przypadkach sąd może orzec karę grzywny,  oraz zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

Art. 87 kodeksu wykroczeń
1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,
podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Według obowiązujących przepisów, jazda rowerem w stanie nietrzeźwości nie jest przestępstwem, a jedynie wykroczeniem. Jednak alkohol, jak również inne środki podobnie działające, osłabia zdolność koncentracji i zdolność szybkiego reagowania, oraz ogólną sprawność psychofizyczną prowadzącego pojazd, co z kolei ma duży wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.